O galego internacional: un problema de comunicaciónRéplica á carta aberta “Continuemos: “binormativismo” ou “reconhecimento oficial do português”? ”, asinada por Eduardo Maragoto, presidente da Agal, e publicada o pasado 5 de agosto

Prezado Eduardo:

henrique_monteagudo_aelg-4Disimularás a demora na resposta á túa carta do pasado 5 de agosto arredor do binormativismo. Levo moi ocupado esta tempada, entre outras razóns, porque estou rematando un libro sobre o idioma galego baixo o franquismo, que, segundo agardo, virá a lume antes de fin de ano nos prelos de Galaxia. Imos logo ao noso sarillo: eu propuxera outorgar ao portugués un certo recoñecemento oficial, en termos que habería que estudar. Sen rexeitares isto, ti obxectaches que tal cousa depende de instancias sobre os que a nosa influencia é limitada e puxeches como exemplo a dificultade que entrañaría unha reforma da Constitución española, que coidas imprescindible. Esta reacción éche moi galega: poñermos cancelas ás propias aspiracións antes de que nolas poñan outros.

Se reparas no caso do aranés, decataraste de que non existe tal dificultade. No artigo 3.4 do Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 dicíase: “A fala aranesa será obxecto de ensino e de especial respecto e protección”. En troques, no artigo 6.5 do novo Estatuto de autonomía de 2006, estipúlase: “A lingua occitana, denominada aranés en Arán, é a lingua propia deste territorio e é oficial en Cataluña, de acordo co establecido polo presente Estatuto e as leis de normalización lingüística”. O Tribunal Constitucional non deu chío sobre iso, así que hai que supor que nada se oporía a que un novo Estatuto de Galicia contivese un precepto do tipo: “A lingua portuguesa, historicamente emparentada coa galega, será obxecto de ensino e gozará de recoñecemento oficial, nos termos establecidos por lei”. Retrucarás: así e todo, teremos que reformar o noso Estatuto de autonomía. De certo, así é, pero esa reforma é cada vez máis necesaria por múltiples razóns e non pode pasar moito tempo sen que se acabe pondo sobre a mesa. Lembremos que o noso Estatuto e o de Euskadi son os únicos que non foron reformados desde a súa aprobación. Por parte, como ti mesmo sinalas, a Lei Paz-Andrade ofrece un bo punto de partida, sempre que sexa implementada ao xeito.

Paso agora a comentar a túa proposta sobre o binormativismo. Ao meu entender, colocar a cuestión en termos de lingua e identidade leva a un “beco sen saída”. O discurso que se está tecendo ao fío desta proposta, que opón un “galego internacional” (o portugués) a un “galego local” (o da RAG), seméllame daniño para o noso idioma e inaceptable para [email protected] galegofalantes. Explícome: o galego normativo é perfectamente comprensible —non moito menos ca o reintegrado— polos falantes dos distintos portugueses (europeo, brasileiro…), tanto na fala coma na escrita. É, sinxelamente, cuestión de que estes teñan a oportunidade e a motivación para entraren en contacto con falantes do galego e con textos, orais e escritos, no noso idioma. Máis ou menos, aplícase o mesmo á nosa comprensión do portugués. Como sabes, teño unha ampla experiencia neste sentido no ámbito universitario, reforzada pola participación nos últimos meses en mesas de debate en liña xunto a colegas portugueses e brasileiros (un exemplo aqui). Non existe un galego local e outro internacional; precisamente do que temos que convencer a nosa sociedade é de que, sen deixar de ser unha lingua local, grazas á semellanza co portugués, o galego tamén é internacional.

Ao meu entender, colocar a cuestión en termos de lingua e identidade leva a un “beco sen saída”. O discurso que se está tecendo ao fío desta proposta, que opón un “galego internacional” (o portugués) a un “galego local” (o da RAG), seméllame daniño para o noso idioma e inaceptable para [email protected] galegofalantes. Explícome: o galego normativo é perfectamente comprensible —non moito menos ca o reintegrado— polos falantes dos distintos portugueses (europeo, brasileiro…), tanto na fala coma na escrita. É, sinxelamente, cuestión de que estes teñan a oportunidade e a motivación para entraren en contacto con falantes do galego e con textos, orais e escritos, no noso idioma.

É por iso que propoño colocarmos o eixo do debate non na lingua e a identidade, mais no repertorio lingüístico e na comunicación. Centremos os esforzos na ampliación do repertorio [email protected] [email protected] para activarmos a nosa competencia dormente en portugués, poñamos os medios para mellorala e multipliquemos as ocasións para exercitala mediante a intensificación das comunicacións con falantes de portugués e dos contactos con textos nesa lingua. A nosa auto-estima e seguranza lingüísticas, a nosa confianza nas posibilidades do galego, e mesmo a calidade deste, sairán gañando. Que é do que se trata. Non si?

[Este artigo foi publicado originariamente no Diario Nós]

Henrique Monteagudo

Henrique Monteagudo

É sociolinguísta, professor na Universidade de Santiago de Compostela, investigador no Instituto da Lingua Galega e membro da Real Academia Galega.
Henrique Monteagudo

Latest posts by Henrique Monteagudo (see all)


PUBLICIDADE

 • Ernesto Vazquez Souza

  Eu não titularia “Um problema de comunicação”, senão “Um problema de Terminologia”.

  Porque, de feito se retiramos essa terminologia pouco científica e populacheira: “binormativismo”, “galego internacional”, “galego local”… que tanto atrapalha… a questão aparece simples e clara, tal e como a enuncia o Professor doutor e acadêmico Monteagudo, em estas duas respostas.

  Tal como eu entendo parece estar aberto a:

  1º outorgar ao portugués un certo recoñecemento oficial, en termos que habería que estudar.

  Esse reconhecimento precisa um quadro legal… que é o que haveria que trabalhar, na linha que também indica:

  2º teremos que reformar o noso Estatuto de autonomía. De certo, así é, pero
  esa reforma é cada vez máis necesaria por múltiples razóns e non pode
  pasar moito tempo sen que se acabe pondo sobre a mesa. Lembremos que o
  noso Estatuto e o de Euskadi son os únicos que non foron reformados
  desde a súa aprobación. Por parte, como ti mesmo sinalas, a Lei
  Paz-Andrade ofrece un bo punto de partida, sempre que sexa implementada
  ao xeito.

  E essa parece ser a conclusão, ou a oferta, que francamente já não é pouco:

  3º Centremos os esforzos na ampliación do repertorio [email protected] [email protected] para
  activarmos a nosa competencia dormente en portugués, poñamos os medios
  para mellorala e multipliquemos as ocasións para exercitala mediante a
  intensificación das comunicacións con falantes de portugués e dos
  contactos con textos nesa lingua.

  A resposta está clara. Ele e o conjunto institucional de que faz parte vão continuar com o modelo de galego que têm construído até, internacionalizando-o no espaço institucional da língua Portuguesa sempre que possível. Mas está nas nossas mãos fazer o que nos cumpre para que a língua portuguesa tenha o melhor status social e que a sociedade galega a conheça o máximo possível.

  O reparto de espaços está claro. O único é que não fica espaço nem hipótese para uma reforma ampla do modelo ILG-RAG convergente com o modelo AGAL, nem para um binormativismo institucional no espaço que agora ocupa o galego ILG-RAG, apenas que parecem dispostos a um certo aperturismo deixando um espaço possível para o Português.

  Concedem-nos, pois… o que já temos… e estão abertos a que ocupemos os espaços que fomos ou vaiamos ganhando… XD

  enfim…

  • Arturo Novo

   Exato! “Concedem-nos, pois… o que já temos…”. Portanto, quando seremos consequentes e tomare-mos consciência de que por parte dos poderes estabelecidos nada vai mudar?
   Aqui quem manda é o PP e o PP não quer o galego. E se não quer o galego-castelhano, instituido por iniciativa deles, menos vai querer o para eles dianho personalizado no galego-português. No seu dia, abençoaram o galego-castelhano com a única finalidade de parar o galego-português. Haverá alguém minimamente informado que tenha a mais mínima dúvida disto? A prova está, no caso de que fosse necessário provar o evidente, é que tampouco querem implementar com a mínima suficiência requerida a Lei Paz Andrade.
   O português fomenta-se na Estremadura e na Andaluzia porque nesses territórios não tem a mais mínima conotação identitária. Na Galiza a cousa é totalmente diferente. Entanto enquanto o portuguès tenha conotações identitárias, como as têm, o conhecimento do português nunca será fomentado na Galiza por uma organização política espanhola como é o PP.
   Isto é política. E só a política o pode solucionar. E a Rag é um simples instrumento político mais ao serviço de quem ordena, manda e paga: o PP! Com a Rag nada há que negociar, como subvencionados que estão, são uns simples mandados. Todo este cruzamento de cartas para o único que serve é para enredar. Igual enredar, a jeito de publicidade, pode ser útil. Será isso, logo.

   • https://descochandoargalhadas.blogspot.com conavirus

    Mister New, explicache-lo bem. Isto é só um (muito limitado) exercício publicitário. Só se poderá avançar coa difusom popular de atelieres e outras atividades e mais um referendo popular, galgando a latricada dos políticos. Democracia direta, pra tudo. Outramente estamos sempre na mesma. É o sistema, que corrompe tudo, nom só o tema da língua …

    • Arturo Novo

     Eu sou um grande defensor da democracia direta. Por esta razão, em consequência, sempre ponho como referência ao Estado Suiço, que ademais de respeitar em igualdade de condições jurídicas todas as suas variedades linguísticas internas, dá grandes facilidades à sua população para organizar referenduns. Isso permite que nenhuma lei antipopular ou que os seus cidadãos considerem abusiva vaia para a frente. Nada é perfeito, e a Suiça seguramente que tampouco, mas desde o ponto de vista democrático não conheço nenhuma outra sociedade que possa presumir de ser tão avançada como a Suiça.
     Tampouco considero que seja necessário “democracia direta pra tudo”. Há que ser práticos e administrar bem os recursos, e uma sobrecarga social de referenduns não teria sentido e so serviriam para realizarmos despesas desnecessárias. Devemos partir do princípio de que em democracia o que se discute nunca se impõe. Portanto só tem sentido referendar aquilo que se discute. Só assim, depois de ser referendado, terá a necessária legitimidade democrática.
     Concordo. O sistema corrompe-o tudo porque não é democrático. O que temos é uma pantomima com fasquia democrática que está ao serviço dos interesses duma oligarquia dominante. E neste aberrante jogo a língua é uma das suas principais vítimas. Mas não a única, desde logo.

     • https://descochandoargalhadas.blogspot.com conavirus

      Sim, mas este tipo de cousas sim deveriam ser referendadas, e nom deixadas ao arbítrio dos trelos e compromissos entre partidos ou académicos … isso nom é democracia nem rem.

 • https://descochandoargalhadas.blogspot.com conavirus

  Magnífica foto, sempre achei este home mais ajeitado pro papel de «Neo» ca o Kanu Reeves …

  Mais a sério, se é legal isto: «A lingua occitana, denominada aranés en Arán, é a lingua propia deste territorio e é oficial en Cataluña … », daquela porque estoutro nom seria tamém legal:

  «A língua portuguesa, denominada galego em Galícia, é a língua própria deste território … »

  Se quadra algum filólogo poderá nos esclarecer (seica com muito aparato retórico e invejável domínio da língua) como é possível que o galego nom seja português, enquanto o gascom (do qual o aranés um dialeto espanholizado) sim é ocitano?

  Nota bene: se se tomar a opiniom dos falantes como critério científico neste trelo, daquela o gascom é tam ocitano coma o galego é português …

  • https://pglingua.org/index.php abanhos

   muito bom