Através editora na Galicia21, journal of contemporary studiesAcaba de sair o novo número da revista Galicia21, journal of contemporary studies.  A publicação internacional de referência no âmbito dos estudos académicos, tem duas resenhas de livros publicados pela Através, que se consolida já no espaço cultural galego como um dos referentes incontornáveis.

As resenhas são dos livros de Issac Lourido e de Helena Miguelez, publicados em 2014.

Lourido,Isaac : Livros que nom lê ninguém. Poesia, movimentos sociais e antagonismo político na Galiza, por Antía Marante Arias
A primeira das resenhas assinada por Antía Marante Arias (Christian-Albrechts-Universität de Kiel /Universidade de Santiago de Compostela) está escrita em galego ILG, mas destacando o papel alternativo e função crítica do movimento reintegracionista no que deste jeito se integra a reflexão e obra de Lourido:
 … a publicación deste título en Através Editora, editorial da Agal, reforza a súa importancia como axente difusor do pensamento alternativo expresado a través da vía reintegracionista. Incardinada na colección ‘Através das ideias’, a obra de Lourido convive coa de autores como, por exemplo, Carlos Taibo ou Teresa Moure para, en consecuencia, reivindicar e reforzar este espazo como acubillo de textos de referencia á marxe dun panorama editorial galego instalado nunha filosofía que pecha as portas ao reintegracionismo. Mais, ao mesmo tempo, a natureza de Livros que nom lê ninguém como colectánea de textos obríganos a atender a unha rede que conecta os diversos espazos de reflexión —físicos e virtuais, perpetuos e dramaticamente efémeros— da cultura alternativa transitados por Lourido en diferentes xeografías. Sobrancean pois, no territorio galego e, máis concretamente, no eixo compostelán, os espazos do Cineclube deCompostela e o Centro Social O Pichel, a sección ‘A palestra’ de Novas
da Galiza ou o Protexta(suplemento literario da revista Tempos Novos), as I Jornadas Galegas da Ediçom Independente ou I Congreso Internacional sobre Discursos Non Líricos na Poesía Contemporánea. Xunto a estas coordenadas galegas, cómpre destacar a activa presenza do autor no
Espaço Galego dos Països Cataláns, o I Congrès de Joves Investigadors en Humanitats, o ix Encontros Bilbao Arte eta Kultura ou a revista zaragozana de Literatura Comparada Tropelías.

A segunda das resenhas é de Phoebe Oliver (University of Warwick) sobre a versão inglesa de
Galicia, A Sentimental Nation: Gender, Culture and Politics. Destacando a apertura do campo dos estudios anticolniais no Reino Unido e também por obra dela a incorporação da temática galega no repertório destes estudos:

Whilst Galicia, A Sentimental Nation draws necessary attention to Galicia, its publication in the uk can also encourage the reader to reflect on the impact and articulations of the colonial trope beyond Spain. In the UK context, increasing attention is being paid —both outside the academia and within it— to national identity in Spain, with parallels being repeatedly made between the ever more pressing debates on sovereignty and independence in Catalonia and Scotland. Nevertheless, discussions of the interaction between state and non-state nationalist movements rarely incorporate Galician articulations and perspectives, which would usefully illustrate some significant aspects of colonisation in the European context.
Following Miguélez-Carballeira’s lead, we can ask whether this oversight, or inattention, is itself another by-product of structures built and sustained by a pervasive colonial stereotype. In the case of academic inquiry, we can go further still and examine the effects of this and similar structures on research and teaching in contemporary Spanish Studies.

O índice com os demais conteúdos pode-se consultar neste link.


PUBLICIDADE