ANEXO: A Cruzada galeguista de ‘El Correo Gallego’Nota: este artigo é um anexo deste outro. Como se indica no texto principal, os erros aqui assinalados foram detetados automaticamente, mas ainda há mais. Senti-vos à vontade de desmascará-los nos comentários!

 

 

######################################################
###### ANEXO : Erros linguísticos detetados automaticamente #######
############################################################

 

Nas súas palabras ante un auditorio que completaba o aforo do Centro Galego de Arte Contemporánea, Estévez falou das dificultades que tivo que superar para garantir un futuro seguro a este patrimonio.

Correção: capacidade.

Os científicos da politoloxía aportarán, a bo seguro, ideas que lle axudarán á Fecyt e ao CSIC a adaptar as bases do concurso.

Correção: achegarán.

Aínda que para o calendario so cambia un díxito,

Correção: só.

Igual que soñar so coa propia felicidade, produce frustración.

Correção: só.

Texto que me mereceu un notábel aprecio xa dende o coñecemento dos relatos que constitúen a súa biografía existencial ata a reveladora esencialidade humana do seu titulo na magnífica edición do profesor Henrique Monteagudo,

Correção: título.

que eximiu de impostos aos herdeiros deses grupos familiares que percebisen 125.000 ou menos de base impoñíbel do imposto.

Correção: percibisen.

 

Estévez falou de as dificultades que tivo que superar para garantir un futuro seguro a este patrimonio : cómo preservar a arte e a historia e, ao mesmo tempo, fomentar a economía local e, sobre todo, dar calidade de vida a a xente.

Correção: como.

 

que presenta planta de cruz latina e muros de sillería de granito e fachada clasicista con dúas pilastras a cadanseu lado,

Correção: cadeirado.

 

das lampreiñas que ano tras anos trasegas do prato aos interiores nos que se agocha o teu espírito pra que tamén así quede servido e alimentado.

Correção: trasfegas.

Correção: para.

 

desas falaremos noutros días que este de hoxe do que xa eiquí deixo de falar lles estivo así de ben empregrado e consumido.

Correção: aquí.

 

Porque contar cun Dereito Civil de noso permítenos distribuir parte ou toda a nosa herdanza en vida, a medio de pactos sucesorios que tributan polo IS.

Correção: distribuír.

 

Como sempre, case todos os partidos sacaron peito unha vez coñecidos os resultados, pero nesta ocasión os peitos fóronse desinflando día a día ao ver que, salvo grandes sorpresas, haberá que repetir as eleccións por falta dos mínimos apoios para elixir presidente.

Correção: desinchando.

 

“o que fixo que a miña paixón crecera moitisimo e que comezara a ter unha relación máis intensa con este mundo”, explica o músico.

Correção: moitísimo.

 

Non son boas noticias nunca, pero menos para un país aínda maltreito por unha crise económica que, aínda que parece irse superando lentamente, pode volver e ata recrudecerse.

Correção: recruar?

 

pensaba que nada máis realizadas as votacións de o pasado decembro, comezariamos a ver os primeiros movementos para abordar os principais problemas que axfisian a o noso país.

Correção: asfixian.

 

Non faltaba sen embargo quen coidaba, con toda razón, que este ano o belén do Obradoiro cambiábase por un tiovivo cuberto pola noite con plásticos e mais por unhas árbores encantadas, do bosque máxico.

Correção: no entanto.

Correção: se cambiaba.

Correção: carrusel.

Correção: máis.

 

Preparou o devandito belén a Cooperativa da Praza, que non só se preocupou da montaxe das figuras, que lle encomendou a o devandito Xosé para que o fixera gratuitamente, senon que contratou un vixiante para que asegurara que as cousas ían manterse ben.

Correção: senón.

Correção: vixilante.

 

Na devandita noticia un membro da Federación de Ensino de Comisións Obreiras argumentaba en contra desta medida con pouca sensibilidade social, por dicilo eufemísticamente.

Correção: eufemisticamente.

 

Nunha festa caracterizada por o arroz con leite e o irmanamento entre Ferrol e Lugo, a problemática do naval voltou a marcar o último San Xiao.

Correção: irmandade.

Correção: volveu.

 

Ademáis, quén dispoña en vida de todo ou parte da súa herdanza non ten que pagar por IRPF,

Correção: quen.

 

E veña producir bochos outravolta.

Correção: outra volta.

 

Da brancura serodia saíron frutas coloradiñas como se se criasen na sazón e saben a gloria.

Correção: froitas.

 

Socialmente tamén andamos en época revolta tras o festexo de os resultados electorais, primaveralmente novedosos.

Correção: novos.

 

Tamén algúns de soedade, porque en os últimos tempos o noso premio Nobel non ten quen lle escriba.

Correção: soidade.

 

Alá vai ese centinela anti-Cela.

Correção: sentinela.

 

e paréceme que non han faltar algúns dispostos a enladillar o meu centenario.

Correção: ??.

 

Pola súa banda, os turistas que xa se atopen na Comunidade poderán acceder a determinada información sobre os recursos que están preto da súa posición cunha georreferencia, tal e como relatou, en rolda de prensa, a directora de Turismo de Galicia, Lameira Castro.

Correção: xeorreferencia.

 

USO DE GOOGLE MAPS Pero ademais, esta aplicación utiliza ‘ google maps ‘, polo que o viaxeiro pode buscar qué ruta seguir para chegar do sitio no que está ao que desexa ir.

Correção: que.

 

O alcalde de Frades, Roberto Rey, explica que “as brigadas municipais levan toda a xornada traballando na normalización da circulación nas distintas pistas de Frades e tratermos de buscar unha pronta solución á situación de ambas pontes”.

Correção: tratarmos? tratemos?.

 

con produtos de proximidade, como bombóns de arroz con leite, colares de castaña e chocolatada, mini tartas de Santiago ou sanandresiños comestibles.

Correção: tortas.

 

Unha marca paraugas baixo a que se inclúen iniciativas gastronómicas de interese para os turistas, a poboación local e o sector da restauración e servicios asociados ó longo de todo o ano.

Correção: servizos.

 

Martiño Noriega expresou o seu malestar polo retraso das obras de o túnel de Conxo,

Correção: atraso.

 

Cando a miña admirada amiga Eva Millán, preguntabálle a Kamal no salón nobre de Fonseca que podía mos achegar, el tíñao moi claro: un sorriso sinceiro, o que acredita a integración.

Correção: sincero.

 

A súa maquinaria organizativa, que se move rápida e acompasada facéndolle caso ao unísono ás directrices da dirección.

Correção: compasada.

 

como o demostra que Ourense fose na única provincia na que non sufriu o amoucamento, acentuou a relantización da maquinaria electoral.

Correção: desaceleración.

 

Resulta moi difícil para min porlle adxectivos á miña propia obra.

Correção: pórlle.

 

polo que as ilustracións movéronse nun equilibrio entre a parte máis costumbrista cun toque de humor.

Correção: costumista.

 

e Xurxo Lobato, en coordinación editorial con Manuel Soutullo, e deseño e maquetación de Hayat Husein.

Correção: maquetaxe??.

 

E é que remarcou que “novamente”, como nas “municipais”, os electores preguntaban cál era a papeleta de Podemos.

Correção: cal.

 

Cando vives fora hai un sinfín de cousas que che fan voltar, sen viaxar, a túa terra.

Correção: fóra.

Correção: infinidade.

Correção: volver.

 

pois se os camiños nos tentan a camiñar e porque deixamos unha luz acesa sobor da casa en que fomos nados,

Correção: sobre.

 

A música, como o cine, ten ese poder, o de transportarnos sen movernos dun sillón, a memorias, lugares, momentos e sensacións

Correção: cadeira de brazos.

 

e a o exsecretario provincial de o PSdeG en Lugo Juan Carlos González Santín.

Correção: ex-secretario.

 

É, xa que logo, moi dubidoso que este imposto teña algún efecto progresivo, sen prexuizo de que estea a gravar patrimonio adquirido cunhas rendas que xa pagaron IRPF no seu día.

Correção: prexuízo.

 

Xan Duro explicou que a maioría dos problemas rexistráronse na zona rural,

Correção: se rexistraron.

 

TEÑO escrito que o PP é o único grande partido “leninista” que queda en Europa.

Correção: gran partido.

 

chegando a unha conclusión : a crise avarioulles esa grande maquinaria.

Correção: gran maquinaria.

 

houbo moitos mozos aos que lles ofreceron postos de saída nas listas electorais e se negaron a ser candidatos “populares”.

Correção: negáronse.

 

O PP, só con a Xunta, e cuns recortes que reducen postos e orzamentos, non é quen de alimentar toda a súa grande maquinaria clientelar.

Correção: gran maquinaria.

 

entre os cidadáns máis novos non hai unha verdadeira cultura democrática que poida posibilitar un grande cambio.

Correção: gran cambio.

 

Por que non se van a facer realidade, esta vez, os meus desexos, pensa o optimista?

Correção: van facer.

 

a quen lle agradezo o obsequio dese exemplar que recibín con gran satisfacción se ben veu coincidir, precisamente, nun tempo durante o cal eu estiven nunha clínica.

Correção: aínda que.

 

os intereses galegos baterán contra outros intereses territoriais ou de determinadas elites sociais e financeiras con grande capacidade de presión política.

Correção: gran capacidade.

 

Porque a tarifa eléctrica que como país produtor nos interesa baterá contra os intereses de territorios de grande consumo doméstico como Madrid.

Correção: gran consumo.

 

e o escrito da secretaria de Organización do PSdeG, Pilar Cancela, no que esta “comprometía” que o expediente disciplinario aberto contra o rexedor arquivaríase se este apoiaba a moción

Correção: se arquivaría.

 

e cuxo centro de produción atópase na zona da Pulleira.

Correção: se atopa.

 

foi preguntado pola situación dos comedores escolares en Santiago tra-la prórroga pedida por Chicolino, a empresa adxudicataria.

Correção: trala / tras a.

 

O percorrido que seguirán os Reis Magos é o de todos os anos : Chegarán á estación do tren ás 17:25 horas e dende alí, media hora máis tarde, sairán cara Santiago de Chile

Correção: cara a.

 

A peculiaridade da Peregrina está na forma de fuso ao longo da estrada, pasaxe cara os concellos de o Val de Dubra e de Trazo.

Correção: cara aos.

 

Ten, ademais, Compostela, outra grande virtude e tamén unha grande eiva.

Correção: gran virtude.

 

A cidade está paralizada, este goberno está noutras historias, noutras liortas, está fora da cidade e non está para resolver os problemas dos cidadáns.

Correção: fóra.

 

este articuliño anual que ven sendo coma unha fe de vida.

Correção: vén.

 

difícilmente van os partidos políticos a romper unha lanza por ela

Correção: van romper.

 

xa se observaba o crecemento de importantes colonias de fungos e unha grande diversidade de colonias de bacterias en distintas formas

Correção: gran diversidade.

 

Considero que a literatura xuvenil é un de os xéneros máis importantes na actualidade, posto que move moito ao sector, dinamízao e é un xénero que goza de gran éxito

Correção: grande éxito.

 

Pero o certo é que sobre todo viuse o afán por trazar as liñas vermellas

Correção: se viu.

 

os membros da Cooperativa (que xestionan o belén) compran viandas e as entregan na Cociña Económica,

Correção: entréganas.

 

Despois de xa case 20 anos traballando a reo,

Correção: arreo.

 

obrigando a o Concello de Frades a cortar a circulación de vehículos por ambas pistas.

Correção: ambas as pistas.

 

e tratermos de buscar unha pronta solución a a situación de ambas pontes

Correção: ambas as pontes.

 

O feito do nacemento de un neno pobre, que alí se representa, motiva á xente a axudar aos mais necesitados.

Correção: dun.

Correção: máis.

 

Necesito contar con todos e todas vós en este proxecto

Correção: neste.

 

A música é unha de elas.

Correção: delas.

 

Algunhas figuras do belén pertencen ao Colexio Maior San Agostiño (dos Pais Xesuítas), e a maior parte son de un ourive compostelán chamado Xosé.

Correção: dun.

 

A carreira, con saída e chegada na praza do Obradoiro, foi de novo unha e festiva maneira de rematar o ano.

Correção: sa.

 

Así, numerosos participantes vestiron variadas e chamativas indumentarias para percorrer os catro quilómetros que este ano tivo a proba.

Correção: rechamantes.

 

Porque a facilidade que teñen estes operarios para te enguedellar sobrepasa con moito á que deberá mostrar quen queira formar goberno despois das eleccións de o 20D.

Correção: excede.

 

Un deses males que hoxe veño subliñar nestas liñas por razóns ben concretas é o da condena oficial da eficacia fronte á promoción da incompetencia e o despilfarro en aras do amiguismo, do caciquismo,

Correção: dispendio.

Correção: en prol de.

 

FACENDA publica os nomes de 4.855 morosos e se trata de persoas físicas ou xurídicas cunha débeda total superior aos 15.500 millóns de euros.

Correção: trátase.

 

Supoño que no cárcere dedicarase a conserv ar o froito de o seu “traballo” para cando quede libre.

Correção: se dedicará.

 

sobraba con velo en algún programa pontificando con displicencia e ignorancia sobre todo.

Correção: nalgún.

 

han regresar ao cabo do tempo pra que nós saibamos delas, das silentes damas que ma drugaron tanto como pra que no Carretas as tiveran listas e servidas na mesma noite de Reis na que este servidor celebra a súa chegada ao mundo .

Correção: para.

Correção: para.

 

Se non tes nostalxia e queres por decencia e conciencia da Galiza que lle vaia ben ao BNG, poderías, sentíndote orgulloso do teu pasado inmediato, dicer algo máis adecuado á circunstancia,

Correção: dicir.


PUBLICIDADE