Resposta a Eduardo Maragotohenrique-monteagudo01Caro Eduardo:

Agradézoche o interese polo meu traballo na túa “Carta aberta” do pasado 3 de xuño e o ton cordial e propositivo desta. Citas nela un texto meu, “Horizontes do idioma galego” (2013), onde se propuña incrementar a competencia da cidadanía galega en portugués, aproveitar o idioma irmán para a modernización do noso e intensificar o contacto coas culturas de expresión lusófona. Permíteme que me remonte un chisco máis atrás, ao manifesto “Por un proxecto de futuro para o idioma galego” (2010), redactado por min e apoiado dun grupo de intelectuais, que atinxira un considerable impacto. Quen queira consultalo pode localizalo na rede. Nel postulábase que “a identidade do galego non debe ser posta en cuestión, ao tempo que se debe pór en valor a súa condición de idioma-ponte cara ao mundo luso-brasileiro”, e tamén se reclamaba aposta en marcha un abano de políticas cara a este, comezando pola “promoción da competencia comunicativa en lingua portuguesa para a cidadanía galega, que pasa por universalizar a oferta de estudo do portugués na educación secundaria e favorecer a circulación de produtos culturais e audiovisuais en portugués no noso país”. Se non me engano, este é un dos primeiros textos en que se formula de xeito explícito tal demanda. (Por certo, os meus parabéns a Ana Pontón, que a acaba de volver pór sobre a mesa). Deste xeito, nese manifesto adiántanse propostas que logo tomarían corpo na Lei Paz-Andrade aprobada no Parlamento de Galicia en 2014.

O tema central do teu artigo era o binormativismo. Para que tal cousa exista, ten que haber dúas normas. Unha delas —ti mesmo o dis— sería a oficial do galego, pero cal sería a outra? Supoño que a do portugués, europeo ou brasileiro. Cumpriría unha clarificación previa sobre este punto fundamental, porque, se así fose, en realidade estariamos falando do status do portugués en Galicia.

Pero o tema central do teu artigo era o binormativismo. Para que tal cousa exista, ten que haber dúas normas. Unha delas —ti mesmo o dis— sería a oficial do galego, pero cal sería a outra? Supoño que a do portugués, europeo ou brasileiro. Cumpriría unha clarificación previa sobre este punto fundamental, porque, se así fose, en realidade estariamos falando do status do portugués en Galicia. Podo albiscar as vantaxes que tería para nós un certo recoñecemento oficial do portugués, que iría acompañado de políticas de fomento na liña das apuntadas na propia Lei Paz-Andrade. Entendo que unha vez determinado o alcance do dito recoñecemento, habería que contemplar algún tipo de iniciativa recíproca cara ao galego por parte de Portugal e Brasil.

Na sociedade civil deses países xa se deron pasos significativos. Lembremos os dous números recentes do Jornal de Letras sobre Galicia ou o informado libro de Fernando Venâncio, Assim nasceu uma língua, que leva esgotadas tres edicións. Nunca se falou tanto do galego nos medios de comunicación portugueses coma nos últimos tempos. E como non recordar a cordial acollida que o ano pasado dispensou a Academia Brasileira de Letras á Real Academia Galega? Teño gravado o emocionante discurso de benvida de Nélida Piñón, en que evocou como na súa infancia, ao aprender o galego na terra dos seus devanceiros “navegara polas augas interiores da lingua portuguesa”. De máis a máis, dou fe de que no ámbito universitario o galego goza xa dun amplo recoñecemento, en Portugal tanto coma no Brasil. A fío disto, acódeme a reacción dun compañeiro da Facultade, que, ao ver un texto meu en galego no Anuário de Comunicação Lusófona, me espetou: “E logo tu és lusófono?”. Ao que retruquei: “Se me recoñecen como tal sen deixar de ser galego…”.

Na túa carta advirtes do risco de que as propostas enunciadas fiquen en auga de castañas, e defendes o binormativismo como única garantía para evitalo. Pero ao que ti chamas binormativismo eu chamaríalle recoñecemento do portugués, e, aínda que partillo a túa inquedanza, sosteño que a súa realización práctica vai depender das iniciativas de gobernos, institucións, cidadáns e empresas —de políticas activas e eficaces—, non do nome que lle poñamos. Sería bo baixarmos de debates nominais aos problemas reais, comezando polos máis prementes, moi graves, para o galego. Con boa vontade, perseveranza e siso, podemos desenlear nobelos longo tempo enguedellados. Apertas galeguistas!

Henrique Monteagudo

Henrique Monteagudo

É sociolinguísta, professor na Universidade de Santiago de Compostela, investigador no Instituto da Lingua Galega e membro da Real Academia Galega.
Henrique Monteagudo

Latest posts by Henrique Monteagudo (see all)


PUBLICIDADE

 • Ernesto Vazquez Souza
 • Miro Moman

  A mensagem é clara: fazei o que quiserdes entanto não toqueis a nossa leirinha.

  É evidente, ai tem Monteagudo toda a razão, que o binormativismo implicitamente significa a oficialização do português. Estamos no século XXI. Ultrapassemos pois as leirinhas e o identitarismo decimonónico e declaremo-nos minoria portuguesa no Reino da Espanha.

  Assim oficializamos o português sem meter-nos na leirinha de ninguém. Nem do nacionalismo espanhol nem do “provincianismo” galego.

  • https://pglingua.org/index.php abanhos

   iPois é isso Miro. Acho que vá adorar meu próximo artigo- Vai da fundamentação desde as raízes da tua inteligente proposta.

   A RAG não é uma academia de língua. O seu nome original é; REAL (por ser um patronato real sob o auspício do monarca), Academia de Cultura Gallega (pronuncie-se galhega) de la Coruña. Todos as suas atas até rematar o século XX com algumas excepções estão em castelhano. O seu presidente na altura do golpe militar do 1936 acompanhava e encorajava os falangistas nas suas limpeças (entrevista Marinhas del Valhe de Monterroso devessa e Rabunhal Corgp, reproduzida no livro de homenagem a Marinhas del Valhe. O mestre do terror Franco foi membro de honra.

   No ano 2000 reformam-se os seus estatutos e como patronato real é publicada a reforma no BOE.

   https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-4327

   E fai-se neles da língua, não por afirmar que tenha essa condição, se não por assim o estabelecer o “a) Establecer las normas referidas al uso correcto de la lengua gallega,conforme a lo dispuesto en la Ley 3/1983, de 15 de junio, de

   Normalización Lingüística en Galicia, del Parlamento de Galicia. Y

   especialmente”

   como dizendo, se o dizem… Ainda que o citado artigo da Lei 3/83 )pode ter várias leituras

   Tem no estado outra academia gémea em Valência a Raal Academia de Cjultura Valenciana, defensora da divisão do Catalã e defensora do blaverismo (o mesmo que na Galiza), sendo um refrefúgio da extrema direita. Como é óbvio o catalanismo e tão firme contra ela, que munca foi tomada a sério, o que levou ao Partido Popular, sim, o popular de Saplana. a criar a Academia Valenciana.

   (e seguem a ser instituições amigas, compo Monteagudo pode esclarecer.

   Na Galiza, o nacionalismo, pronto não quiz saber nada da RAG, era causa de mofa e chiste.

   O partido galeguista no interior sob o timonei Pinheiro, decidiu que havia que ocupá-la ao ter um certo reconhecimento do estado Franco

   Só a uns coitados, como se nos trata com desapreço aos galegos, se podia ter feito isso.

   Como se aponta no Epistolário Estraviz Pinheiro

   Alexandre Banhos Campo sex., 1 de fev. de 2019 21:02

   para Isaac

   Isaac Alonso EstravizIsaac Alonso Estraviz, é o mais grande lexicógrafo galego.

   O dicionário
   estraviz em rede é a sua obra de referência (estraviz,gal), e como
   tal dicionário de referência, com mais de 140.000 entradas, foi
   adotado pela Academia Galega de Língua Portuguesa
   (academiagalega.org).

   O dicionário
   Estraviz foi publicado pela primeira vez no ano 1986 pela editora
   Alhena em três volumes; parcialmente no ano 1981 pela editorial Nós,
   que deu a luz o primeiro dos cinco volumes que se programaram; pela
   editorial Sotelo Blanco no ano de 1995, numa versão compacta de um
   volume. E desde 2002 brilha na Internet ligado aos sites da
   Associaçom Galega da Língua (AGAL). Isaac foi um dos representantes
   da Galiza nas reuniões que deram lugar ao atual Acordo Ortográfico
   (1990) da Língua portuguesa, participando tanto no Brasil 1986, como
   em Portugal 1990.

   É autor de uma obra
   considerável, e de algumas brilhantes achegas ao conhecimento da
   formação social galega retratada na sua língua, e no tempo. Foi
   professor da Universidade de Vigo. Tem também um importante role
   como tradutor e divulgador de estudos literários, além de ser
   professor muito amado por todos aqueles e aquelas que tiveram a sorte
   de serem seus alunos. É como homem de coração generoso, nunca
   faltou o seu apoio e impulsionamento a qualquer que for o esforço a
   prol do País.

   Isaac nasceu na
   farturenta terra limiã, na freguesia de Vila Seca, e como muitos
   outros cativos de origem lavradora foram os estudos eclesiásticos o
   caminho da sua formação, convertendo-se em frade cisterciense no
   mosteiro de Usseira.

   Desde muito cedo,
   teve um anseio e um degoiro apaixonado pela sua língua, ele
   sentia-se por cima de qualquer outra cousa como galego, só sendo tal
   era homem do mundo, e sendo para ele o seu povo e a sua língua
   inseparáveis do seu projeto vital como pessoa, em todos os campos.

   Para aprofundar as
   relações com o campo do galeguismo, começou muito cedo uma relação
   com quem era reconhecido na Galiza, como um representante máximo de
   essa corrente no âmbito cultural. Essa relação alargou-se por
   muitos anos, pois Ramom Pinheiro deixou a sua pegada marcante entre
   1939, e 1982 em que ele assumia de liderança “galeguista”.

   As cartas todas
   dessa relação, agora nesta edição vem a luz e vão ser uma peça
   fulcral de entendermos de onde vimos e onde se alicerça a realidade
   que vivemos.

   Ramom Pinheiro,
   nasceu em 1915 na freguesia de Lama do concelho de Lâncara, e desde
   cedo sentiu preocupações e anseios pela sua língua e cultura e o
   futuro do seu povo. Em 1932 com 17 anos afilia-se ao Partido
   Galeguista, participando na formação da Mocidades Geleguistas e
   tendo desde aquela uma grande atividade política. Em julho de 1936
   ao se produzir o golpe fascista/castelhanista, põe-se a disposição
   do governador civil. Está nesse lugar quando o 22 de julho é tomado
   o governo militar de Lugo pela guardia civil, conseguindo
   escapulir-se. Para se assegurar de não ser perseguido apresenta-se
   como voluntário para ir lutar ao fronte bélico com os franquistas,
   numa tática seguida por mais persoeiros galeguistas e da esquerda
   que assim conseguiram que as suas vidas foram poupadas, das hordas
   criminais que encheram as valetas com seres humanos assassinados, ou
   com juízos sumários militares, num número que ultrapassou no
   estado espanhol os 300.000.

   No 1939 ele toma já
   contacto com camaradas das Mocidades, para tentarem reconstruir algo
   a organização. No ano 1945 pode-se dizer que se dera na
   clandestinidade uma certa reconstrução do partido. Em 1946 é
   detido num bar em Madrid quando falava com um representante da
   aliança democrática é condenado a 6 anos de prisão, porém aos
   três vai ser libertado.

   Ramom Pinheiro sofre
   um processo que o convence que a luta política contra as forças de
   Castela/espanha é impossível, isso nunca se vai poder ganhar, e
   começa a dirigir a organização afastando-a de jeito profundo, dos
   posicionamentos políticos da direção galeguista no exílio.

   No ano 1950, em
   julho, o partido galeguista, é dizer os membros que se relacionavam
   sob o controle de Pinheiro, reúne-se em Compostela e constituem a
   editorial Galaxia;. O Partido como tal desaparece. Agora a estrutura
   da atividade é a editorial e a política cultural, renuncia-se a
   atividade política como projeto autónomo e de preparação de
   futuro para quando a ditadura desaparecer.

   Pinheiro que nunca
   teve um trabalho definido passou a ser o homem liberto para dirigir a
   atividade, com ideias integradoras e até de entendimento com aqueles
   sectores que viviam e conviviam com o franquismo, seguindo as pegadas
   marcadas por membros da direita galeguista, grandes suportes da linha
   de Pinheiro. Melhoram as relações com a RAG, entidade a que tinha
   desapreço o galeguismo republicano, acordam mover os fios e ir
   ocupando-a, de facto a criação do dia das letras galegas no 1963,
   foi o primeiro grande sucesso no seu projeto.

   Chegada a transição
   após a ditadura, o velho galeguismo não existia, e o sucesso da
   construção cultural de bonzinhos dera bem poucos frutos; Pinheiro
   nas primeiras eleições autonómicas da Galiza aceitou ir nas listas
   do PSOE, para dar assim verniz galeguista a essa franquia política,
   e sem que a sua presença fora quem de mudar nada. Pinheiro falece em
   1990..

   • Ernesto Vazquez Souza

    Em 1936 o presidente da RAG era Lugris, quem tirara a coroa e galeguizara… Só foi em 1940 que numa sessião anómala e anti-estatutária celebrada em Compostela, apareceu promissor o ínclito Manuel Casás, homem não do franquismo senão da Restauração, antiregionalista, e regionalista sano y bien entendido… com o apoio dos dinossauros que eram membros da RAG, Felix Estrada Catoyra, Martínez Morás, etc e uma cheia de curas que resgatou e pós em andamento… a serviço do programa cultural do Franquismo, sim… mas entre 1936 e 1939 a RAG estava marcada como o SEG ou o Instituto de estudos catalães…

    É interessante como na Galiza a gente supervivente preferiu o calorinho da oficialidade (o SEG passou a ser o Padre Sarmiento-Csic e a RAG a ser parte fundamental da cultura franquista na GZ e na Crunha)… na Catalunha não foi assim…

    E é interessante ver o papel jogado pela RAG e as suas atividades como espaço de circulação de intelectuais franquistas…

    • https://pglingua.org/index.php abanhos

     Caro, tés toda a razão. Venho de pegar o livro Presença de Jenaro Marinhas na Agál.

     Eis o ponto onde fala da Academia Marinhas del Valhe na entrevista citada. O académico que acompanhava os depuradores da Cultura era David Fernánde Dieguez.

     Eis

     Di-se
     que o verdadeiro local do P.G. estava no Café Galicia.

     Sim,
     como já vos deixei dito o pequeno quarto-secretaria no local da
     Ir­mandade era pouco usado, a verdadeira delegaçom do Partido
     funcionava desde a tertúlia diária que no Café Galicia mantinham,
     Plácido Castro, A. Vilar Ponte, Vitor Casas, Bernardino Varela, Luis Seoane, Jose Caridad, Luis Vidal… e ali acudia todo quanto galeguista de fora visitava A Corunha; com freqüência Castelão e Otero Pedrayo deleitavam-nos com a sua presença e a sua parola.

     Ali ouvim a Castelão este juízo a respeito de Portela Valhada­res: «Para ser o Cambó galego falta-Ihe desprendimento e para ser o Maciá falta-lhe coraçom». Sem ser galego, com toda aquela gente
     departia o Dr. Jesus Aranguena ao que me uniu cordial amizade até o
     seu falecimento.

     Exílios,
     prisons e mortes acabarom com aquela tertúlia modelo de tole­rância
     e galeguidade. Depois, durante a guerra civil, ali no mesmo Café
     Gali­cia encontrava-me diariamente com outros galeguistas, Antóm
     Figueroa, Emilio Gil, deslocados para aqui de Lugo por imperativos
     militares, Isidro Parga Pondal e algum mais. Tempo depois, já em
     plena guerra mundial a Plácido Cas­tro, com motivo da
     enfermidade e morte da mai, foi-lhe permitido regressar a Corunha;
     mas ele nom quijo entrar mais no Galicia e reuniamo-nos no Café
     Marineda, com Gonçalo Lopez Abente, Luis Manhas (quem recentemente
     me enviou dous livros que publicou em Madrid, onde agora reside),
     dous inspec­tores de ensino primário em cessamento, e de quando
     em vez Urbano Lugris, que nos dava um concerto de orquestra com a sua
     facilidade de imitar qual­quer instrumento, dizia algum
     disparate, umhas vezes com graça, outras sem ela, e ia-se embora
     deixando umha sensaçom de alívio e tranquilidade.

     Apesar
     de termo-nos conhecido de nenos, segundo vos contei (com ele la­tei
     por primeira vez a escola), e da amizade que uniu os nossos pais, de
     maior nunca me encontrei a vontade na sua companhia; nom é que nom o
     estimas­se, e que aquelas suas reacçons imprevisíveis me tinham
     em estado de cons­tante alerta.

     De
     que se falava no Galicia?

     De
     todo, nom pensedes que era umha reuniom de gentes fechadas nos temas
     políticos e culturais. Era umha tertúlia amena que nom se cingia
     rigo­rosamente a questons serias e transcendentais, reinava o bom
     humor, conta­vam-se anedotas, cruzavam-se tomaduras de pelo entre
     uns e outros, criticavam-­se feitos e pessoas da arte e da
     política. Censurava-se o escasso sentimento de galeguidade mostrado
     polos jornais, o Concelho, a Academia. Esta usava maioritariamente o
     idioma espanhol tanto nas publicaçons como nos actos acadêmicos.
     Eram numerários uns senhores de desconhecidos méritos e que nunca
     tinham empregado a língua galega nem de palavra nem por escrito.
     Assim, de momento, venhem-me a memória alguns nomes: David Fernandez
     Dieguez, Felix Estrada Catoira, Narciso Correal, Manuel Casas. A
     respeito dente último apontarei no seu haver que com a sua
     presidência evitou que a Academia fosse abolida pola incúria
     franquista. Tenho adquirido alguns vo­lumes procedentes da sua
     biblioteca, em língua portuguesa, todos com as folhas sem cortar, o
     que prova que nom foram lidos apesar de ofertar-lhos os próprios
     autores.

     A
     eleiçom do Sr. Fernandez Dièguez é a mais inexplicável, assim
     como o seu irmao Eládio alcançara certa relevância no jornalismo,
     Dom David nom passou de ensinar aritmética aos alunos de
     bacharelato. Tinha horror a ver as pernas femininas e obrigava as
     suas alunas a vestir longas batas para en­trar na sua classe, as
     que elas desvestiam imediatamente que saiam. De viver hoje morreria
     de susto ao ver as coxas que hoje se vem.

     A
     queima de livros foi obsessom dos seguidores do franquismo desde as
     primeiras horas do triunfo. Luis Noia era um livreiro coronhês,
     naturista e vegetariano, que tinha a sua venda na Rua de Santo Andre
     com o rótulo La Poesia, ainda existe hoje, nom sei se propriedade de
     familiares ou nom. Pois bem, ali apresentarom-se umha tarde uns
     «purgadores» capitaneados por dom David e começarom a botar abaixo
     das prateleiras livros e mais livros. As obras de Alexandre Dumas e
     em geral as de autores franceses eram as preferidas. Vendo aquele
     espólio que nom iria seguido de nengumha indenizaçom, o livreiro
     botava as maos a cabeça pedindo clemência: «Dom David, por fa­vor,
     que me arruína!». O catedrático-académico nom ouvia, os livros
     forom levados numha carreta para a pila crematória.

     Dias
     depois, quando Luis me comentava o sucesso ante as prateleiras
     fal­tosas como bocas desdentadas, eu consolei-no: «Congratula-te
     de que nom to queimaram a ti».

     Congratulemo-nos
     todos de que dom David esquecesse expurgar a biblio­teca da
     Academia.

     A
     tertúlia galeguista do Café Galicia anterior a guerra era mui
     aberta, nela era bem acolhido todo o que chegasse pertencesse ao
     partido que fosse, nom se limitava aos filiados ao Partido Galeguista
     e isto enriquecia muito os colóquios que ainda que as vezes
     polêmicos sempre eram presididos pola cor­tesia e a amizade;
     habituais eram Rey Barral, Villafranca, Henrique Purca­Ilas e o
     já citado Dr. Aranguena. Predominava o uso da língua galega, Rey
     Barral filiado ao Partido Radical Socialista, usava-a sempre, e os
     que nom eram galegos, se nom a usavam, entendiam-na sem dificuldade.

     Que
     opina o senhor de certo galeguismo corunhes com o espanhol como
     língua, caso dos Martinez Moras, Fdez. Florez, mesmo Casas, e todos
     desta tendência que querem a Galiza, mas em espanhol?

     Esse
     tipo de galeguismo nom é exclusivamente corunhês, deu-se e da-se em
     todas as cidades da Galiza, poderia achegar múltiplos exemplos, nom
     é necessário porque som bem conhecidos, cacarejam-se muito os da
     Corunha, cidade a que se lhe cacarejam muito os defeitos e se lhe
     silenciam as virtudes, que algumhas tem, ainda que nom sejam tantas
     como quigeramos. O estado actual do galeguismo revela bem as claras
     que os poderes castelhanizantes ope­ram nas quatro províncias e
     nalguns casos com bastante mais êxito que na Corunha onde essa
     tendência contou sempre com forte contrapartida.

     Eu
     nom admito que poda haver galeguismo com o espanhol como lín­gua,
     da mesma maneira que o espanholismo nom admite outra língua que a
     castelhana e se diz admitir o catalám, o basco e o galego como
     línguas es­panholas é de boca para fora, enquanto pode
     eliminá-las nom deixa de fazê-lo. A língua é a principal mostra
     de nacionalidade, bem que nom seja exclusi­va. Sem língua
     própria, senom importada e assimilada, conhecemos múlti­ples
     países com independência e acusada personalidade nacional. Na
     Galiza, onde toda a cultura que padecemos e de importaçom, a língua
     é o único que nos é próprio e capaz de caracterizar-nos; se
     prescindirmos dela inferioriza­mo-nos em mestiços
     galego-hispanos.

 • Venâncio

  Henrique Monteagudo «É membro da Real Academia Galega». É verdade.

  E é também seu secretário. E é também um importantíssimo sociolinguista e historiador do Galego, autor da, ainda hoje, insubstituível “Historia Social da Lingua Galega”. E é também um grande difusor da cultura galega no Brasil.

  Porque não lembrá-lo, ó PGL, no momento em que (suponho) por primeira vez publicais um texto dele? Um pouco mais de nível, por favor, mesmo para com o inimigo.

  • João Lousada

   Algum castelhanismo, alguma expressão ou construção gramatical do castelhano no texto do professor Monteagudo (o qual não acho que seja, de modo nenhum, inimigo da AGAL)? É só vontade de aprender, já que o doutor é especialista em interferências entre línguas.

   • Venâncio

    Caro João Lousada,

    Aprecio, e agradeço, isto que me faz: um desafio franco e aberto.

    Voltei a ler, pela quarta vez, se não mais, o texto de Monteagudo (eu já o tinha comentado na publicação original), agora com a atenção que Vc me pede. Encontro um texto num galego escorreito, ágil, expressivo. Quem dera que muitos de vós, reintegracionistas, vos expressásseis num galego assim. Mesmo se grafado em português, ou em malaio ou em élfico.

    Pediu-me Vc que indicasse algum castelhanismo, expressão ou construção do castelhano, os quais (leitura minha) devessem ser evitados. Achei uma: a construção por certo.

    Para um falante nativo de português, o meu caso, por certo é equivalente a «muito provavelmente», exprimindo, portanto, uma quase certeza. Por exemplo, «Ele por certo está em casa». Mas é expressão do registo ‘culto’.

    *

    O esp. por cierto equivale ao port. “aliás”, ou ao ingl. “by the way”, “besides”, ou ao fr. “d’ailleurs”.

    O problema, caro João, é que bastantes falantes de espanhol usam o port. ALIÁS como equivalente ao esp. ADEMÁS, e isso cria o problema que pode imaginar.

    Um abraço.

    • Venâncio

     Aproveito para uma confidência que o meu amigo Henrique Monteagudo, se isto ler, me há-de perdoar.

     Estamos, num congresso de Lusitanistas de língua alemã, em Viena de Áustria, no ano de 2011, num intervalo de sessões, o Henrique e eu. Falamos de galegos que dominam bem o português (o caso dele) e, a certa altura, eu pergunto-lhe:

     «E tu, conheces portugueses que falem galego?»

     Ele encarou-me duma maneira que ainda hoje, e por toda a minha vida, há-de envergonhar-me.

     Sim, como poderia eu, exactamente eu, um bom falante do nosso galego, perguntar tal coisa?

    • Carlos

     Além da proposta do Fernando, outras duas possibilidades para o falante galego exprimir a ideia do por cierto espanhol som já agora e por sinal. Ambas som de uso corrente e funcionam bem aqui.
     Tenho mais dúvidas no atinente ao aliás. No Ciberdúvidas lim que o seu uso em Portugal é restrito, ficando designadamente limitado à linguagem culta escrita. Na verdade, pensava que tinha um uso mais largo no país vizinho.
     Por outro lado, eu tenho visto em textos portugueses o uso desta palavra com o significado do además espanhol. Mesmo aparece incluído nos dicionários.
     Algumha explicaçom a respeito disso?
     Obrigado!

     • Venâncio

      Caro Carlos,

      POR SINAL serve bem como tradução para “POR CIERTO”. Outra tradução portuguesa é DE RESTO.

      Mas, atenção, o port. JÁ AGORA equivale ao esp. “Y YA PUESTOS”.

      Quanto ao uso de ALIÁS (decerto uma forma culta), ele é vastíssimo. Só nos últimos anos do jornal Público, tem 29.692 ocorrências.

      Por fim: concedo que o port. ALIÁS e o esp. ADEMÁS são semanticamente contíguos. Mas, como tradutor, eu nunca os confundiria.

      Abraços.

     • Carlos

      Obrigado, Venâncio, mas, em determinados contextos, a fronteira entre por cierto e y ya puestos é muito difusa. Ambas as expressons som, se nom intercambiáveis, muito próximas entre si, daí que, em ocasions, já agora seja equivalente (ou algo muito próximo!) a por cierto.

      Quanto ao además espanhol, qual é entom o equivalente português? Ademais nom é, certamente, tam comum em PT como em ES.
      A meu ver, talvez além disso seja a melhor escolha.

     • Venâncio

      Sim, Carlos.

      Tal como eu disse acima, ou abaixo ;-), a melhor tradução portuguesa do esp. “ADEMÁS” é ALÉM DISSO.

      Nós temos o castelhanismo ADEMAIS, mas pertence a uma linguagem muito culta. Encontro 69 ocorrências aqui, contra 5.507 de ALÉM DISSO.

      https://www.linguateca.pt/CETEMPublico/

      Abraços.

     • Venâncio

      P.S.

      Carlos,

      Em português ALIÁS e JÁ AGORA, não sendo propriamente distantes, não são intercambiáveis.

      ALIÁS tem um elemento adversativo forte. enquanto JÁ AGORA é fortemente concessivo.

     • Venâncio

      Carlos,

      Uma boa descrição de ALIÁS é: “Pensando melhor, …”.

      Aí está o valor adversativo.

    • João Lousada

     Prezado Venâncio,

     Estou certíssimo que o professor Monteagudo domina o galego (e a norma portuguesa) muito melhor do que eu, que nem sou filólogo. Essa era a razão da minha pergunta (eu não diria “desafio”).
     Segundo o dicionário da RAG, “por certo” é correto no contexto em que ele o emprega; como também obviar por sistema o futuro de conjuntivo, pôr o verbo em presente depois de “ainda que”, ou escrever “chamaríalle”, quando o complemento indireto já está explícito na frase. Não são erros (corrige-me se estiver enganado), mas uma escolha. Eis o problema, do meu ponto de vista.
     Obrigado
     Abraços

     • Venâncio

      Caro João,

      Não, os exemplos que dá não são “erros” de galego. Só que, nesses casos, galego e português são descoincidentes. Por interferência do castelhano? Decerto, Mas nós também as temos, e não poucas.

      Anoto, só, que é uma perda, essa do Futuro do Conjuntivo em galego. Concedo, porém, que recuperá-lo será muito difícil. Quase todos os usos dele, tanto em galego-RAG como em “reintegrado”, são inadequados. Usam-se como se fosse o Mais-que-perfeito castelhano.

      Dou um exemplo autêntico: “Oxalá Lisboa FOR a nossa capital”. Usa-se inspirado pelo cast. FUERA. Em português, é uma frase inconcebível.

      Um abraço amigo.
      Fernando

     • Nicolau

      Eu penso que o futuro do conjuntivo ainda está aí, mas oculto pola interferência do espanhol. E pode ser recuperável só eliminando umha letra ou trocando-a por outra. Na língua escrita dá nas vistas, mas na língua falada nom se nota. Dou exemplos:

      No galego falado é habitual ouvir «Se *chegáramos a tempo, poderemos comer convosco». Neste caso seria só suprimir um «a» e deixá-lo em «chegarmos» e a frase estaria correta (corrijam-me se me equivoco, por favor!). Esta pequena mudança nom se nota na fala, mas fai a diferença.

      Outro exemplo, neste caso suprimindo umha letra que, insisto, nom se nota na fala:

      «Se *fora necessário, ajudo-te» («Se for necessário, ajudo-te»)

      O uso incorreto do futuro do conjuntivo por parte daquelas pessoas que, com a melhor das intenções intentam recuperá-lo, deve-se à confusom quando o segundo verbo vai em condicional (e a frase tem outro significado, claro). Aí utiliza-se o imperfeito do conjuntivo, nom o futuro. Apoiando-me nos exemplos anteriores:

      «Se CHEGÁSSEMOS a tempo, PODERÍAMOS comer convosco»

      «Se FOSSE necessário, AJUDARIA-te».

      O falante ou escrevente, em todos estes casos, tem clara a segunda parte da frase e o sentido que lhe quer dar (a diferença entre «poderemos» e «poderíamos» é clara); mas nom a primeira, quer por confundir «chegara» com «chegasse» por interferência do espanhol, quer por introduzir incorretamente o futuro do conjuntivo.

      Agradeço sinceramente qualquer correçom ao que expugem. Eu tenho umha sensibilidade com este tema, mas som galego e fum educado em que o futuro do conjuntivo é apenas utilizado na gíria dos notários… em espanhol.

      Saúde.

     • Venâncio

      Nicolau,

      Dou-lhe os parabéns pelo engenhoso da sua proposta,

      Constato, contudo, que se limitou a usos com a conjunção SE. Pelo menos tão importantes são as construções com QUANDO, ENQUANTO (esp. mientras), ASSIM QUE (esp. tan pronto).

      Mas mais importante: o Futuro do Conjuntivo é, antes de mais, um “Futuro”. Assim, em casos (correntíssimos) como “Quando chegares, telefona” ou “Escolhe o que quiseres”, não vejo em que é que o espanhol poderia ajudar.

      E mais importante ainda é a questão de princípio. Fazer depender um produto genuíno da língua materna de formas inspiradas no idioma que exactamente mais a ameaça… parece-me imensamente perigoso.

      Só que, concedo, é difícil impedir a um galego instruído que pense em espanhol.

     • Nicolau

      Obrigado.

      É verdade: nos exemplos limitei-me ao uso da conjunçom SE, mas poderia aplicar-se aos demais casos. Realmente, o que pretendia expor era como na língua falada a diferença entre CHEGARES e CHEGARAS, ou entre FORDES e FÔRADES nom causa nengum ruido ou distorsom no ouvinte, habituado este às formas incorretas do mais-que-perfeito. É por isto que, na minha opiniom, o futuro do conjuntivo pode ser introduzido (ou re-introduzido) na fala habitual sem problema. Nom poucas vezes, os falantes «com consciência de língua» devemos rebaixar o nível do idioma para sermos entendidos (por exemplo, no vocabulário: temos que substituir algumha palavra, que hai poucas décadas era de uso comum, polo atual castelhanismo que a substitui para o interlocutor saber de que estamos a falar -cousa bem triste!). Mas acho que nom acontece isto com o uso do futuro do conjuntivo: el entra com acomodo na fala habitual, segundo o que expugem.

      E nom se trata de fazer depender o seu uso das formas que o espanhol introduziu na nossa conjugaçom, a jeito de regra de aprendizagem. O que eu queria indicar era que esa distorsom (que já está feita) pode ser arranjada por quem sabe sem causar muito quebrantamento na comunicaçom falada, pois o futuro do conjuntivo e o mais-que-perfeito partilham a mesma raiz e as suas desinências só diferem numha letrinha.

      Saudações.

     • Venâncio

      Caro Nicolau,

      Seria interessante, e certamente útil, se Vc desenvolvesse e testasse essa sua proposta.

      A recuperação do (verdadeiro) Futuro do Conjuntivo no Galego seria simplesmente revolucionária.

      Abraços.

     • Nicolau

      A nível pessoal/familiar já o fago. Eu uso-o continuamente e acho que nom som percebido como pedante ou neofalante de escola (ou como aportuguesado). E polas razões que expliquei nos anteriores comentários. E meus filhos de 6 e 4 anos costumam dizer «se figer falta» ou «quando chegarmos» e utilizados corretamente (só falam galego; embora conheçam o espanhol, esta língua ainda nom começou a causar estragos na sua conjugaçom galega). Ajuda muito que ouçam o português nas canções ou nos desenhos, ao menos neste caso. Noutros, já nom; mas é verdade que nunca os ouvim dizer «haviam tido». A minha teoria é que um galego forte pode ser reforçado polo português (mesmo polo do Brasil) naquilo em que ambos som coincidentes. No que nom, o português passa de raspom como umha variante exótica, mas da mesma língua. Ponho como exemplo o número «sete». Meus filhos ouvem-no em bom galego, em brasileiro (com essa pronúncia peculiar do «t») e em português Pt (com esse «e» final escuro). Soam os três distintos. Mas o primeiro «é», sempre aberto. Velaí o reforço das outras variantes. Meus filhos pronunciam o número «sete» perfeitamente. Porém, muitas vezes ouvimos na TVG «sête». Triste.

      Além do ámbito pessoal/familiar, nom podo fazer muito mais. Apenas predicar com o exemplo. Temo que eu som mais outro «ativista» da lingua; nem estou certo de se a essa categoria chego, pois nom estou afiliado a nengumha organizaçom reintegracionista: vou de outsider.

      Umha dúvida: é correto em português «quando cheguemos» como alternativa a «quando chegarmos»? É a modalidade que mais se ouve no galego falado.

      Obigado.

     • Venâncio

      Caro Nicolau:

      Apreciei especialmente esta sua afirmação:

      «A minha teoria é que um galego forte pode ser reforçado polo português (mesmo polo do Brasil) naquilo em que ambos som coincidentes.»

      Exactamente a este tema dediquei um artigo que saiu na ‘Grial’ nº 186, 2010, pp. 102-107. Chama-se «Uma proposta portuguesa para o léxico galego».

      Se estiver interessado e não conseguir achar o texto, envie-me o seu endereço para [email protected]

      *

      Respondendo à sua pergunta: a construção “quando cheguemos” tem relativamente pouco uso em português, mas tem algum. Por ex., “Hei-de comprar isso quando tenhamos dinheiro”.

      Exprime um maior grau de incerteza do que “quando tivermos”.

      Abraços.

     • Adi
 • Venâncio

  Como a língua, sendo importante, não é tudo, falemos então de… língua.

  É imensamente interessante constatar que, passadas tantas horas após a publicação deste importante texto, só um comentário se lhe tenha referido. Mas um comentário importante. Diz-se ali:

  «É evidente, ai tem Monteagudo toda a razão, que o binormativismo implicitamente significa a oficialização do português.»

  Isto é: o binormativismo significa uma Galiza trilingue.

  Serei muito, muito sucinto, desta vez, e suponho que o generoso Ernesto Vázquez Souza concordará comigo. Linguisticamente, a Galiza promete transformar-se numa casa de loucos.

  Fernando

  • João Lousada

   A pergunta que gostaria de fazer a Henrique Monteagudo é que se ele redigisse a mesma carta e trocasse os ll por lh, os ñ por nh, as terminações em -ón por -ão, o que falamos de “por certo” e alguns tempos verbais, etc., o texto já não estaria escrito em galego, mas em português?

   • Venâncio

    Se me permite, João, a isso chama-se “fetichismo ortográfico”. Um linguista poderá explicar-lhe que, num idioma, o que menos conta é… a ortografia.

    No livro Assim nasceu uma língua / Assi naceu ũa lingua, eu dedico 50 das 300 páginas a uma comparação estrutural entre galego e português. Poderá interessar-lhe.

    Está à venda na Galiza.

    • João Lousada

     Concordo plenamente com você. A ortografia consiste
     apenas na roupa da língua escrita, mas, como no caso das pessoas, é o primeiro que dá nas vistas. O texto de Monteagudo veste uma ortografia castelhana (um disfarce XX, se me permite a piada), mas não deixaria de ser galego com outro fato ortográfico. Além disso, e ainda mais importante, algumas das suas escolhas gramaticais poderiam aproximar-se da norma portuguesa (sobretudo tendo em conta que também são corretas na norma ILG). De resto, não vejo que fazer isso tudo implicasse oficializar o português na Galiza (embora pense que seria desejável).

     P.S. Vou procurar o seu livro, com certeza.

     • Venâncio

      João,

      A ortografia castelhana do galego não é uma invenção do século XX. Isso é um mito reintegracionista. Ela já existe há séculos.

      Outro mito reintegracionista é a “ortografia histórica” do português, Ela jamais existiu. Só em 1911 o português teve uma ortografia definida.

      Quanto ao meu livro: se estiver em Santiago, procure na Couceiro.

      Abraços.

     • Venâncio

      P.S.

      O que seria, para si, “oficializar o português na Galiza”? A Galiza teria 3 linguas co-ificiais?

     • João Lousada

      Quem fala na necessidade de outorgar uma classe de status oficial ao português é Monteagudo, não sei como nem porque. Eu apoio essa hipótese, mas só pretendo que quem quiser escrever o galego na norma portuguesa o possa fazer. Há países que nem têm uma “língua oficial”, e outros com muitas…Na Espanha, infelizmente, tudo é motivo de briga.

      P.S. Se continuo a acompanhar os teus comentários no PGL, não vou ter de comprar o teu livro 😉

     • Venâncio

      Mas porquê escrever o galego na norma portuguesa?

      Somos nós assim tão parvos que não vos consigamos ler?

     • João Lousada

      Bom, suponho que há muitas razões, mas a verdade é que nunca pensara nessa que vc diz… E ninguém pensa que sejam parvos, com certeza, mas os preconceitos que ainda existem na Galiza sobre Portugal não ajudam. Se tivéssemos herdado o galego de alguma invasão germânica, hoje o Hochdeutsch seria língua oficial, disso não tenho qualquer dúvida.

     • Merah Darah
     • Nicolau

      Eu entendo toda esta história ao meu jeito. Para mim, o português tem que estar na Galiza, si. Mas nom de maneira oficial. Para quê, se já temos o «nosso português»: o galego. Trabalhemos no nosso galego, reintegrado, coordenado com o português. Mas tenhamos entre nós o português (Pt, Br, etc.) a circular: livros, revistas, instruções de uso dos aparelhos, manuais, banda desenhada, etc. Haverá quem diga que já temos acesso a todo isso sem necessidade de mudar nada. Pois claro que o temos. Mas trata-se de que circule, que se veja, que se use, que se palpe, que esse acesso seja efetivo, corrente, que se potencie.

      Eu suponho que algum británico puxará dos cabelos quando no seu flamante novo televisor apareça escrito «color» em lugar de «colour». Claro: nom é o seu inglês. Pois que puxe dos cabelos até ficar careco, se quer; mas o televisor funciona? Cumpre? O seu inglês británico nom dá para entender esse «color», ou «harbor», ou «center», ou «license»? Pois com o português acontece o mesmo: que mais tem que nom seja exatamente o nosso galego? E logo, o nosso galego nom dá para entender o que pom aí nas instruções da lava-louça?

      Necessitamos o português a circular entre nós, a nom ser que da noite para a manhã sejamos capazes de encher todo esse baleiro com o nosso galego.

      E trabalhemos no galego. Quanto mais puro (e interpretem esse «puro» como quigerem) for o galego mais se parecerá com o português e mais se confirmarám as teses reintegracionistas (se é que ainda existem). Nom fai sentido introduzir o português para pretender salvar um galego do que só restam pouco menos que as cinzas. Devemos trabalhar o galego, com o português da mão, si, mas trabalhar o galego. Ou é que pretendemos estudar português na EOI para falar à portuguesa quando vamos a Portugal e à castelhana quando falamos na Galiza? Porque este é o pseudogalego que ouço a diário. E é contagioso, olho.

      Por umha banda, temos o galeguinho dos carros de bois. Nom hai manual de galego oficial onde nom apareçam os nomes das peças do carro tradicional. Interessantíssimo, claro. Mas a gente continua a nomear as partes do carro automóvel que tem na garagem com palavras do castelhano («o cigüeñal, as bujías (/X/), a guantera, o maletero»).

      E por outra banda temos o galego arcaizante com palavras dos cancioneiros medievais como «pelo, pela, pelos, pelas» ou «fá-lo-hei», «eu posso», «ela pôs» que nom fam sentido nengum entre nós e ninguém entende.

      Trabalhemos o galego. Já existem dous portugueses. Que mais tem que haja um terceiro? A realidade é assi. Além disso, o nosso galego nom seria estanco, como os outros dous. Interagiria com um e com o outro.

     • Venâncio

      Mais uma vez o felicito, Nicolau, pelas suas posições.

      Só anoto que (é um simples exemplo) a sintaxe do Português Europeu está incomparavelmente mais próxima da sintaxe do Galego que da do Português Brasileiro.

      Temos de pensar em termos de “estruturas” e não de aproveitamentos conjunturais.

     • Aron Archimowicz
     • Adam
     • Ernesto Vazquez Souza

      A ortografia castelhana do galego vai aparecendo em concorrência com outras desde fins da Idade média, mas apenas é durante os séculos XVIII e XIX que tem importância… e não se consagra como “preferida” até exatamente 1865 em que Saco e Arce escreve a sua nefanda gramática explicitando que por utilidade e bom senso adota a Nova Ortografia da RAE (SIC, que por outra parte na altura ainda está começando a ser a mais usada na Espanha)… porque na década de 1840-50 ainda não era…

      A ortografia histórica moderna do galego a inventou Martim Sarmiento em 1746, para escrever o seu Colóquio de rusticos… mas é uma ortografia refeita contra o português e desde textos medievais galegos… que rompe com as manifestações e ideia anterior (mesmo com a exposta pelo seu mestre Feijó no Corolário famoso do tomo I do Teatrro crítico) e que foi a empregada como base por todos os escritores cultos e com vontade nacional até 1865…. Pintos, Añón, Pondal, Camino, La iglesia, Rosalia…

      Os mitos reintegracionistas e isolacionistas são isso, mitos… os galegos nisto são exatamente como os portugueses… mas dado que a ortografia portuguesa do XVIII até quase os anos 1950 era uma cousa bem atravessada é lógico que os galegos, na tradição do castelhano e sob a sua pressão, apostassem logicamente por vias mais simplificadas…

     • Venâncio

      Repara numa coisa. Já por volta de 1260 o catelhano recebe, por iniciativa de Afonso X, uma primeira codificação ortográfica. O português conservará uma ortografia caótica até 1911.

      Para te dar um exemplo: o cast. conheceu, em toda a sua história as grafias HERMANO, -OS, com umas ocasionais variante de ERMANO, -OS.

      O port. teve, até 1500, as seguintes variantes gráficas:

      hirmaão, irmãao, irmão, jrmaão
      ermááo
      hirmááo, hirmãão
      hyrmaão, hyrmaãõ, hyrmááo
      irmaao, irmaão, irmãão, irmaaom,
      jrmaao, jrmãao, jrmãão, jrmaaom, jrmão
      yrmaao, yrmaão, yrmááo, yrmãao, yrmãão

      hirmãaos, irmãos, yrmãos
      hermaos, hirmaaos, hirmããos, hirmãos
      hyrmaaos, hyrmãaos, hyrmaos
      irmaaos, irmaãos, irmãaos, irmãaõs, irmããos
      jrmaaos, jrmaãos, jrmãaos, jrmããos
      yrmaãos, yrmaos

      Depois, houve alguma ordem mais.

     • Ernesto Vazquez Souza

      Pois… Mas a grande reforma alfonsina (que algum dia haverá que estudar a sério porque para mim que serve (e procura) para representar o castelhano e o galego do seu tempo… não teve continuidade. Foi como toda a proposta política, cultural, legislativa e científica adiantada ao seu tempo… O castelhano andou caótico, menos que o Português, porque tinha menos tradição escrita e menos divisão dialetal e tinha esse prestígio unificador Toledano… até o renascimento… tudo quanto se conserva (que é pouco) apresenta inúmeras variantes…

      p.s. a questão é que aparentemente Irmão e hermano representam cousas diferentes… mas se nos tivesse dado por aí (um par de variantes de reis, bispos e piões em certa altura) poderíamos escrever hermano e ler daí qualquer cousa entre Yrmã e ermao… e viceversa… poderíamos escrever irmão e ler ermanu…

     • Venâncio

      Ernesto, como podes dizer que a produção escrita e literária medieval castelhana era reduzida, e até menor que a galega e portuguesa? Já o ouvi aqui várias vezes dizer.

      Até dizeis que o castelhano deriva dum proto-galaico.

      Não começais a enlouquecer um pouco demasiado?

     • Ernesto Vazquez Souza

      Eu não digo que o castelhano derive de um proto galaico.

      O que digo é que tal vez o castelhano em realidade seja justo um produto de sucesso justo por essa planificada origem afonsina, uma formulação escrita de caráter simplificador e unificador (por causa da diversidade linguística e literária do Reino) que depois se estendeu de arriba cara abaixo, da corte à gente, por todo o território da coroa, nomeadamente por territórios árabizados, urbanos e bascos… e que servia para representar a diversidade de línguas de toledo incluído o galego…

      isso faz mais sentido que a Cunha famosa de Menéndez Pidal… onde não havia língua nem literatura

      Quanto à tradição escrita medieval castelhana… Antes de Afonso X ?

     • Ernesto Vazquez Souza

      bom tanto tem… são aventurações… demonstrar algo disso exigiria uma pesquisa profunda muito a sério… e seria rompedora de mais…

      Não mo tome por mais que uma intuição fantasiosa… uma hipòtese…

      deixo por cá…

      saúde

     • Venâncio

      Sim, agora o que dizes faz sentido.

      Mas não esqueças que, até 1430, metade da produção escrita portuguesa é traduzida do castelhano. E mesmo depois os príncipes de Aviz traduziam do latum com o castelhano como guia.

      Mais ainda: os primeiros 8 livros impressos em Portugal são traduções do castelhano.

      Cautela com a mitologia. 😉

     • Ernesto Vazquez Souza

      Pois… eu – e desculpem-me a heresia – penso que na realidade castelhano e português são por sobre qualquer outra diferença o resultado histórico divergente das confluências de duas tradições escritas sobre uma base parcialmente comum. Por circunstâncias histórico políticas foram duas… mas puderam ter sido uma. (permitam-me a piada ou um castelhano mais galego ou um português mais galego…)

      A uma (o português) relativamente mais conservadora, uniforme e sujeita a uma evolução digamos interna com deslocamento regional por traslado de corte e amplificada com diversos contributos e adaptações no decurso da história; a outra o castelhano condicionada já na origem por uma multiculturalidade e uma necessidade de sistematização e simplificação funcional e corrigida depois na segunda fase de construção pelo aragonês e italiano.

     • Venâncio

      Sabes, Ernesto, que eu adoro ficção histórica? 🙂

      A sério. Não há possibilidade nenhuma de o Galego (donde derivará o Português) e o Castelhano terem tido uma origem comum.

      O autor de “Assim Nasceu Uma Língua” explica detidamente porquê.

     • Ernesto Vazquez Souza

      Evidentemente… mas repare bem… Fernando, entre

      “uma origem comum ”

      e

      “uma base parcialmente comum”

      pode haver distâncias como s que há entre Galáxias… 😉

     • Venâncio

      Tens razão. Galego e Castelhano tiveram o Latim como origem comum.

      Mas fizeram dele soluções estruturalmente irredutíveis, que os diferenciam definitivamente.

     • Ernesto Vazquez Souza

      claro… mais também porque predominou a vontade, a consciência e a oportunidade de manter afastado o português…

      mas já houve tempos e momentos… que hoje apenas parecem cenários próprios dessa ficão histórica…

      apertas

     • https://wazobiatech.com Adio Rasaq Omoadamo
     • abhinavpatil842
     • Miro Moman

      Ernesto, na minha humilde e ignorante opinião, o que confere unidade a uma língua internacional é precisamente a etimologia.

      Ai o francês e o inglês estiveram certos e o português e o castelhano não.

      O francês e o inglês têm milhares de palavras com uma ortografia idêntica (ou quase) mas com uma pronúncia muito distinta (tanto a nível interno como duma língua a outra).

      Isto dificulta a aprendizagem mas facilita a preservação da unidade da língua nos diferentes países e regiões.

      A simplificação do castelhano e o português o que faz é transcrever a pronúncia das elites da corte.

      Isto não traz muito problema desde que todas as autoridades dos diversos países aceitem esse modelo. Tal é o caso do castelhano, onde todas as academias das ex-colónias costumam ser submissas aos ditados da RAE, mas não do português, onde, para proteger a sua indústria literária, os brasileiros decidiram adoptar uma atitude propositadamente insubmissa.

      Por isso defendem, com a RAG e o ILG, a impostura populista de que “a fala é o que se fala”. Mas, o que fala quem? O favelado? A malta do sertão? Os barrigas verdes? Não, obviamente, língua é unicamente, e por definição, a que falam as elites cariocas.

      As elites lisboetas transcrevem a sua maneira de falar e chamam a isso “língua portuguesa”. O mesmo fazem as elites cariocas. Então temos duas línguas portuguesas. Mas um crioulo castelhano-português que chamamos de galego.

      Isto não acontece nem com o francês nem com o inglês, embora, no segundo caso, as diferenças internas podem ser muito maiores.

      Com o castelhano poderia vir acontecer o dia que as elites de México D.C. ou Buenos Aires decidam transcrever a sua maneira de falar para afastar-se das elites madrilenas.

      Por enquanto, ainda têm algo de sentidinho…

     • Ernesto Vazquez Souza

      Já isso é justo o que eu digo… os galegos fomos atrapados em terra de ninguém, no meio de ambas línguas de rei, de corte com as suas histórias e tradição escrita… castelhano e português são apenas duas tradições escritas precisamente não galegas… e o galego moderno é uma evolução popular reconstruída na idade moderna e no presente…

      mas castelhano e português noutras circunstâncias podiam ter sido uma única língua escrita… com diversas manifestações orais…

      A mim a oralidade, ou que esta represente mais ou menos à fala (a que fala? a de hoje ou a do século XX, a do século XIX, a do XVIII?…) parece-me absurdo e importa-me um pito…

      para mim existem duas línguas históricas com representação escrita: o castelhano e o português… e eu tenho oralidade, a galega… a minha oralidade, com matizes posso-a representar em qualquer uma das duas tradições com mínimos esforços… o que não me acontece com nenhuma outra língua… mas porque eu acredito que a língua oral é uma cousa que se aprende escutando e falando e a escrita uma outra que se aprende escrevendo e lendo… para mim são realidades, planos diferentes…

     • Angela
     • http://ᴡᴡᴡ.sexy28.pw abigailthyca
     • https://accendnetworks.com Accend Networks
     • João Lousada

      O “disfarce XX” referia-se à grande quantidade de xis nessa ortografia, não ao século XX. Foi uma piada que só percebi eu. Peço desculpa.

      Abraços

     • Venâncio

      Vou-lhe dizer uma coisa. Nós, portugueses, vemo-nos em constantes dificuldades para decidir se algo se escreve com um G (+ e, i) ou com um J.

      O X galego é um achado genial. Seria estúpido se o perdésseis.

     • João Lousada

      Então, se gosta de simplificar, também gostará do Acordo Ortográfico…

     • Venâncio

      Não. O AO90 veio COMPLICAR imensamente a relação escrita-pronúncia em Portugal.

      Leia https://www.publico.pt/2016/08/01/culturaipsilon/opiniao/ao90-a-formula-do-desastre-1739935

     • João Lousada

      Eu também não gosto lá muito…

     • José Rios

      Para desgaleguizar a grafia portuguesa e simplificá-la de acordo com a fonética lisboeta os portugueses teriam que fazer uma reforma enorme.

      Olhe os erros que os portugueses cometem e que um galego provavelmente não cometerá: https://www.infopedia.pt/dicionarios/jogos-de-erro

     • Dollen Azzam
     • Banana4Obama
  • Ernesto Vazquez Souza

   Casa de loucos já somos… Madrid tem difícil para ganhar… o resultado das últimas eleições galegas deixa claro e devolve tudo à nossa tradicional situação de “abandono” e de melhor deixar fazer os indígenas… Somos insuportáveis e muito complicados. Exige muitos recursos compreender e infinitos tratar de reformar algo que não vale nada e que funciona ao seu ritmo.

   Eu já disse no seu dia que concordava mais com Monteagudo (com quem não tenho qualquer trato nem interesse em ter) que com Eduardo (a quem tenho por amigo e com quem não sendo isto do binormativismo adoito dar a razão pois tem uma grande intuição política e propagandística)…

   Porém eu o que faria, simplesmente, é centrar todos os esforços em teimar na Paz Andrade para procurar conceder um status privilegiado para a língua portuguesa nos espaços institucionais, académicos e educativos… Sem mais… aceitando que o Português é uma língua estrangeira, fundamental para o comércio e útil na UE… mas metendo-o na Universidade e no ensino desde a primária aos Liceus…

   Dar essa competência à gente e depois que a gente faça o que lhe pete…

   • Venâncio

    Como sempre, sensato. Porque é que não intervens mais?

    Abraços.

    • Ernesto Vazquez Souza

     Porque vou velho e de retirada e sei que a melhor achega que posso fazer à causa é ir calando. Saúde.

     • Venâncio

      Bem mais velho sou eu, e estás a ver… É difícil calar-me. 🙂

     • Ernesto Vazquez Souza

      Eu sou galego, os meus silêncios são para que os entenda quem os tem de entender… 😉

 • https://pglingua.org/index.php abanhos
 • Miro Moman

  A Galiza tem razões que a Hispânia (inclusive a Lusitânia) não compreende…

  https://www.youtube.com/watch?v=ehaEdXJGEdg

  • Miro Moman

   Do resto:

   There was half a million people there
   Of all denominations
   The Catholic, the Protestant, the Jew, the Presbyterian
   Yet there was no animosity
   No matter what persuasion
   But fáilte hospitality
   Inducing fresh acquaintance

   The Galway Races (Irish traditional)

   https://www.youtube.com/watch?v=Ks8ccsiym5w