OPS! no IES A ParalaiaA professora Graciela Lois ministrará 1 ateliê OPS no IES A Paralaia de 12h20 a 14h